biddag

Biddag is een Nederlandse, christelijke feestdag, altijd op de tweede woensdag van maart. De volledige naam luidt: Biddag voor gewas en arbeid. Vroeger werd er een bededag voor de oogst gehouden. Toen steeds minder mensen boer werden, maar een andere baan kregen, werd de naam: biddag voor gewas en arbeid. Ook wij staan woensdag stil om te bidden voor het werk dat voor ons ligt. 

Om 15.00 uur is er een dienst speciaal voor de kinderen van de basisscholen. Het thema van de biddag is: De biddende bouwer. We denken na over wat er staat in Nehemia 2:1- 20. We willen leren om, net als Nehemia, biddend te bouwen aan dingen die de Heer belangrijk vindt. Dit alles in het vertrouwen dat God ons helpt. God zoekt het goede voor de kinderen en de mensen om hen heen. De dienst is te volgen via deze link

's Avonds om 19.30 uur is er een dienst in de Lasonderkerk. De link naar die dienst vind je hier.