Kerkelijk werker website

Na ongeveer een jaar vacant te zijn, is de kerkenraad is blij en dankbaar dat wij Janneke Burger – Niemeijer vanaf 1 november 2020 mogen verwelkomen als kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij is aangesteld voor 24 uur per week met een contract voor 1 jaar.

Ze zal ongeveer om de week voorgaan, want dat doet ze het liefst: het evangelie vertellen. Dat zal ze ook proberen over te brengen op alle gemeenteleden en gasten zodat we allemaal een sterke bouwer in het geloof worden en getuige van Christus zijn!