Lasonderkerk

Sinds de lockdown, die in december is afgekondigd, volgen wij het landelijk advies van de Nederlands Gereformeerde Kerken op om geen gasten in de kerkdiensten te ontvangen. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer. Gelukkig gaan de diensten wél door! Een kleine groep gemeenteleden maakt het, samen met de voorganger, mogelijk om de diensten te houden ter eer en glorie van onze Vader in de Hemel. U kunt de dienst ook terugkijken op een voor u geschikt moment.

Als de maatregelen versoepeld worden en het mogelijk wordt om gasten te mogen ontvangen, zullen wij u daarover informeren.