Lasonderkerk

Aan alles komt een eind, zo ook aan de coronamaatregelen die gelden binnen onze kerk. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO heeft een nieuw advies uitgebracht dat kortweg zegt: alle beperkende maatregelen voor het kerkelijk leven komen per 25 februari 2022 te vervallen.

Voor onze kerk betekent dit concreet dat er geen reserveringssyteem voor het bezoeken van de dienst meer gebruikt zal worden. Ook kan er weer op normale wijze meegezonden worden met de liederen. De basisregels zoals het houden van 1.5m meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, en het vrijlaten van banken komen ook te vervallen.