Welkom

Wij zijn de NGK Enschede, een betrokken en open stadskerk in Enschede. Deze website heeft tot doel om u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. De informatie is in onderwerpen verdeeld en bereikbaar door het menu dat u bovenaan de pagina ziet staan.

Kom gerust eens langs. Van harte welkom!

Lasonderkerk

Vanaf 13 oktober is het dringende advies om het aantal bezoekers aan kerkdiensten te beperken tot 30 personen. Daarbij geldt nog steeds dat er 1,5 meter afstand tussen mensen gehouden moet worden. Als kerk volgen wij dit advies op. Gezinsleden mogen gewoon naast elkaar zitten.

Wilt u de dienst bijwonen? Dan moet ook u zich aanmelden. Dat kan via de Scipio app, per e-mail bij het moderamen of via het contactformulier. Wij hopen dat u zich ondanks deze kleine drempel welkom bij ons voelt!

DD Michazondag 2020 header

Een einde maken aan moderne slavernij is met de coronacrisis urgenter dan ooit. Mannen, vrouwen en kinderen die worden uitgebuit, zijn door de impact van de lockdowns nog kwetsbaarder geworden. Nemen wij als kerken en christenen onze verantwoordelijkheid? Voor onze broers en zussen ver weg; de mensen die onze smartphones maakten en onze tomaten plukken?

Zondag 8 november is het Micha Zondag. Wij gaan aan de slag met het thema ‘Delen in vrijheid’. Kijk mee en doe mee! De tekst die dit jaar centraal staat, is:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Lucas 4:18-19.

Kijk voor meer informatie ook op www.michanederland.nl

laat je licht schijnen

Het verlangen naar ontmoeting, naar opnieuw samenkomen na de coronapandemie en het verlangen van de gemeente om zichtbaar en relevant te zijn voor de wereld om ons heen, is gebruikt in onze zoektocht naar een nieuw jaarthema. Het nieuwe jaarthema is: ‘Laat je licht schijnen’

Het thema daagt iedereen uit om naar elkaar om te kijken in deze bijzondere tijd. Maar misschien wel het belangrijkste aan dit jaarthema: het is een actief thema. Je wordt aangezet het licht van Christus te laten schijnen. Dit sluit allereerst aan bij het verlangen om zichtbaar te zijn voor de wereld om ons heen (de wijk, de stad, de wereld) en goede dingen te laten zien. Het is een breed thema en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, hier willen we dan ook gebruik van maken. Dit seizoen willen wij op diverse manieren aandacht besteden aan het jaarthema. In de eredienst, maar ook in de activiteiten die daarbij horen.

Kerkelijk werker website

Na ongeveer een jaar vacant te zijn, is de kerkenraad is blij en dankbaar dat wij Janneke Burger – Niemeijer vanaf 1 november 2020 mogen verwelkomen als kerkelijk werker voor onze gemeente. Zij is aangesteld voor 24 uur per week met een contract voor 1 jaar.

Ze zal ongeveer om de week voorgaan, want dat doet ze het liefst: het evangelie vertellen. Dat zal ze ook proberen over te brengen op alle gemeenteleden en gasten zodat we allemaal een sterke bouwer in het geloof worden en getuige van Christus zijn!

Beste orgelliefhebbers,

Omdat u momenteel niet naar de geliefde klanken van het orgel kunt luisteren, hebben we gedacht om een opslossing te moeten zoeken.
U bent natuurlijk allen bekend met de klankkleuren die Jan Willem Docter ons vaak heeft laten horen, vandaar dat we gevraagd hebben of hij ons muzikaal wil ondersteunen in deze tijden.
Het Fleiterorgel in Ahaus is de werkplek waar Jan Willem prachtige muziek ten gehore brengt en waar hij momenteel dagelijks meerdere stukken opneemt.

U kunt er hier naar luisteren. We hopen dat u hiervan kunt genieten.

Namens de organisten,
Bernd en Richard

podcast eerst dit

Je herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Eerst Dit (van: "zoek eerst het koninkrijk van God") brengt de Bijbel tot klinken in jouw dagelijks leven. Voor deze podcast kun je je gratis aanmelden via WhatsApp. Vervolgens krijg je om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp dat met één druk op de knop te beluisteren is. Het audiobericht bevat een overdenking van zeven minuten, verzorgd door Kees van Ekris, Hanneke Ouwerkerk, Dirk de Bree, Jan-Maarten Goedhart of Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk. Ideaal om onderweg te beluisteren of thuis tijdens de koffie.

Op https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/ is meer informatie te vinden over het aanmelden en is ook een podcast te beluisteren.