Wij zijn de NGK Enschede, een betrokken en open stadskerk in Enschede. Deze website heeft tot doel om u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. De informatie is in onderwerpen verdeeld en bereikbaar door het menu dat u bovenaan de pagina ziet staan.

Kom gerust eens langs. Van harte welkom!

afscheid

Na meer dan 17 jaar predikant te zijn geweest van de NGK Enschede gaat ds. M.H.T. Biewenga met emeritaat. Vele jaren waarin wij als gemeente veel met elkaar gedeeld hebben: lief en leed maar ook Gods liefde, trouw en genade. Zondagmorgen 17 november zal hij voor het laatst als predikant in actieve dienst voorgaan in de Lasonderkerk. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn! De dienst begint om 10.00 uur.

dankdag

Woensdag 6 november 2019 is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op dankdag mogen we ons verwonderen over de goedheid van God. Uit deze geschiedenis blijkt dat, er veel van Hem te verwachten is, ook als we in heel moeilijke omstandigheden zijn. God deelt Zijn zegen (ook in gewas en arbeid) uit aan mensen die dat niet verdienen. De manier waarop Hij dat wel en niet doet, kunnen wij niet altijd begrijpen. Maar voor wát we ontvangen is reden om te danken en om van te delen.

’s Middags is er een dienst speciaal gericht op de kinderen, maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De dienst wordt gehouden in de Maranatha Kerk (2e Emmastraat 60) en begint om 15.00 uur. Ds.M.H.T. Biewenga zal in deze dienst voorgaan. Er is oppas aanwezig. Het thema is: Goed bericht! 's Avonds om 19.30 uur is er een dienst in de Noorderkerk, onder leiding van ds. Mol.

Dien de ander

Het Jaarthema 2019-2020 is 'Dien de ander'. Dat is een regel uit het lied 'Aan de maaltijd wordt het stil', Opwekking 705. Deze zondag zullen we daar ook bij stilstaan. 's Middags zullen er wijkbijeenkomsten gehouden worden. Het gesprekspapier kun je downloaden vanaf de homepage.

 Noorderkerk maps

Vanaf zondag 1 september worden de gezamenlijk middagdiensten met onze buurgemeente GKV Enschede-Noord voor vier maanden in de Noorderkerk gehouden, van september tot december 2019. De diensten beginnen op dezelfde tijd, om 16.30 uur.

TU Kampen

De aanstelling van ds. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling. Daarmee neemt hij per 1 september afscheid als predikant van de NGK Enschede.

Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament. Na instemming van de regio zal Dekker door de NGK Enschede worden aangesteld als predikant met een bijzondere opdracht, namelijk de opleiding van predikanten. Hij blijft daarbij bevoegd om te preken en de sacramenten te bedienen.

Ds. Jaap Dekker neemt op zondagmorgen 25 augustus afscheid als predikant van onze gemeente.

podcast eerst dit

Je herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Eerst Dit (van: "zoek eerst het koninkrijk van God") brengt de Bijbel tot klinken in jouw dagelijks leven. Voor deze podcast kun je je gratis aanmelden via WhatsApp. Vervolgens krijg je om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp dat met één druk op de knop te beluisteren is. Het audiobericht bevat een overdenking van zeven minuten, verzorgd door Kees van Ekris, Hanneke Ouwerkerk, Dirk de Bree, Jan-Maarten Goedhart of Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk. Ideaal om onderweg te beluisteren of thuis tijdens de koffie.

Op https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/ is meer informatie te vinden over het aanmelden en is ook een podcast te beluisteren.

vacature2

Wij zoeken een enthousiaste, verbindende man of vrouw die in samenwerking met anderen onze gemeente opbouwt. De predikant weet vanuit Gods Woord mensen te bewegen en te inspireren, zowel tijdens de diensten als daarbuiten. Hij of zij sluit aan bij de verschillende belevingswerelden van jong en oud en durft daarbij vernieuwende vormen te ontwikkelen en gebruiken. De predikant helpt ons om te zien naar elkaar, onze stad en de wereld.

Benieuwd? Lees hier verder...