Wij zijn de NGK Enschede, een betrokken en open stadskerk in Enschede. Deze website heeft tot doel om u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. De informatie is in onderwerpen verdeeld en bereikbaar door het menu dat u bovenaan de pagina ziet staan.

Kom gerust eens langs. Van harte welkom!

diendeander

Het Jaarthema 2019/20 is dus: 'Dien de ander'. Dat is een regel uit het lied 'Aan de maaltijd wordt het stil', Opwekking 705. Ook de preektekst op deze Startzondag is ontleend aan dat lied: Johannes 13:1-17, Jezus die de voeten van Zijn leerlingen wast, en die ons oproept datzelfde te doen! 's Middags zullen de eerste wijkbijeenkomsten van het seizoen gehouden worden. Het gesprekspapier kun je hier downloaden

 Noorderkerk maps

Vanaf zondag 1 september worden de gezamenlijk middagdiensten met onze buurgemeente GKV Enschede-Noord voor vier maanden in de Noorderkerk gehouden, van september tot december 2019. De diensten beginnen op dezelfde tijd, om 16.30 uur.

TU Kampen

De aanstelling van ds. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling. Daarmee neemt hij per 1 september afscheid als predikant van de NGK Enschede.

Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament. Na instemming van de regio zal Dekker door de NGK Enschede worden aangesteld als predikant met een bijzondere opdracht, namelijk de opleiding van predikanten. Hij blijft daarbij bevoegd om te preken en de sacramenten te bedienen.

Ds. Jaap Dekker neemt op zondagmorgen 25 augustus afscheid als predikant van onze gemeente.

 Lasonderkerk interieur

Elk jaar opent de Lasonderkerk vanaf april tot en met september iedere eerste zaterdag van de maand haar deuren voor publiek. Tussen 11.00 en 15.00 uur kunt u rustig rondkijken of meedoen met een rondleiding. Laat u informeren over de prachtige raamvertellingen die de Lasonderkerk kent. Het is zelfs mogelijk om in kleine groepjes de toren te beklimmen. Na 125 treden biedt de toren een prachtig uitzicht over de wijde omgeving van Enschede.

Het is ook mogelijk om op afspraak met een groep de Lasonderkerk te bezoeken. Neem dan contact met ons op voor het verkennen van de mogelijkheden.

Een kop koffie staat klaar! Het adres is Lasondersingel 102, 7514 BV in Enschede.

podcast eerst dit

Je herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Eerst Dit (van: "zoek eerst het koninkrijk van God") brengt de Bijbel tot klinken in jouw dagelijks leven. Voor deze podcast kun je je gratis aanmelden via WhatsApp. Vervolgens krijg je om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp dat met één druk op de knop te beluisteren is. Het audiobericht bevat een overdenking van zeven minuten, verzorgd door Kees van Ekris, Hanneke Ouwerkerk, Dirk de Bree, Jan-Maarten Goedhart of Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk. Ideaal om onderweg te beluisteren of thuis tijdens de koffie.

Op https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/ is meer informatie te vinden over het aanmelden en is ook een podcast te beluisteren.

vacature2

Wij zoeken een enthousiaste, verbindende man of vrouw die in samenwerking met anderen onze gemeente opbouwt. De predikant weet vanuit Gods Woord mensen te bewegen en te inspireren, zowel tijdens de diensten als daarbuiten. Hij of zij sluit aan bij de verschillende belevingswerelden van jong en oud en durft daarbij vernieuwende vormen te ontwikkelen en gebruiken. De predikant helpt ons om te zien naar elkaar, onze stad en de wereld.

Benieuwd? Lees hier verder...