Wij zijn de NGK Enschede, een betrokken en open stadskerk in Enschede. Deze website heeft tot doel om u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. De informatie is in onderwerpen verdeeld en bereikbaar door het menu dat u bovenaan de pagina ziet staan.

Kom gerust eens langs. Van harte welkom!

vacature2

Door het vertrek van onze predikant naar de TU Kampen en het emeritaat van onze tweede predikant zijn wij vanaf december 2019 vacant. Wij zoeken daarom per direct een zelfstandig werkend kerkelijk werker voor de taakgebieden pastoraat en toerusting. Wij denken daarbij vooralsnog aan een dienstverband van een jaar voor 24 uur per week.

Benieuwd? Lees hier verder...

kerstnachtdienst 2019

Kerstavond 24 december is er weer een mooie kerstnachtdienst. Het blijft een van de mooiste verhalen die we ieder jaar aan elkaar doorvertellen: het Kerstverhaal! Beleef dit jaar samen de oude kerstverhalen door middel van zandkunst. Geheel omlijst met mooie liederen.

Kerst is er voor JOU, maar daarom ook voor de ander. Neem dus gerust iemand mee die ‘normaal’ gesproken niet of weinig in de kerk komt. Het wordt een laagdrempelige dienst. Aanvang 21:30 uur in de Lasonderkerk, Lasondersingel 102. De toegang is gratis. Er is een collecte voor de onkosten. 

advent

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. Zondag 22 december is de vierde Adventszondag. De adventsperiode van dit jaar loopt vtot en met dinsdag 24 december. Door middel van een Adventsproject willen we in de erediensten op een creatieve en laagdrempelige manier uitleggen waarom het vieren van de komst en wederkomst van Jezus Christus zo belangrijk is.

Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november is het de laatse zondag van het kerkelijk jaar. Op die dag willen we degenen uit ons midden gedenken die de Here in het afgelopen kerkelijk jaar (dat begint met de eerste Advent) tot Zich genomen heeft. Ook dit jaar zijn we herhaaldelijk geconfronteerd met de dood. In de morgendienst staan we hier bij stil, maar kijken ook vooruit, tellen onze zegeningen en zien uit naar de nieuwe toekomst die zal aanbreken als Hij terugkomt!

Dien de ander

Het Jaarthema 2019-2020 is 'Dien de ander'. Dat is een regel uit het lied 'Aan de maaltijd wordt het stil', Opwekking 705. Deze zondag zullen we daar ook bij stilstaan. 's Middags zullen er wijkbijeenkomsten gehouden worden. Het gesprekspapier kun je downloaden vanaf de homepage.

TU Kampen

De aanstelling van ds. Jaap Dekker als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent aan de Theologische Universiteit Kampen wordt vanaf 1 september uitgebreid naar een bijna voltijdsaanstelling. Daarmee neemt hij per 1 september afscheid als predikant van de NGK Enschede.

Dekker gaat meer taken op zich nemen binnen de sectie Oude Testament. Na instemming van de regio zal Dekker door de NGK Enschede worden aangesteld als predikant met een bijzondere opdracht, namelijk de opleiding van predikanten. Hij blijft daarbij bevoegd om te preken en de sacramenten te bedienen.

Ds. Jaap Dekker neemt op zondagmorgen 25 augustus afscheid als predikant van onze gemeente.

podcast eerst dit

Je herkent het vast wel. Je bent druk met je werk, gezin, sociale leven, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Tijd om in de Bijbel te lezen schiet er snel bij in. Laat staan het nadenken over een goede en relevante toepassing. Daarin krijg je hulp van Eerst Dit, dé bijbelpodcast die je elke werkdag helpt om met God te leven en Jezus te volgen. 

Eerst Dit (van: "zoek eerst het koninkrijk van God") brengt de Bijbel tot klinken in jouw dagelijks leven. Voor deze podcast kun je je gratis aanmelden via WhatsApp. Vervolgens krijg je om 6.00 uur een audiobericht via WhatsApp dat met één druk op de knop te beluisteren is. Het audiobericht bevat een overdenking van zeven minuten, verzorgd door Kees van Ekris, Hanneke Ouwerkerk, Dirk de Bree, Jan-Maarten Goedhart of Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk. Ideaal om onderweg te beluisteren of thuis tijdens de koffie.

Op https://portal.eo.nl/bijbelpodcast-eerst-dit/ is meer informatie te vinden over het aanmelden en is ook een podcast te beluisteren.