Geven aan de kerk

Een kerk is onder meer afhankelijk van giften van mensen. Zoals elke organisatie hebben wij te maken met kosten die wij gezamenlijk willen opbrengen. Maar we willen ook graag uitdelen van wat we hebben, ook onze financiƫn. Mocht u ons willen steunen dan zijn we uiteraard zeer dankbaar voor uw gift. Wanneer u uw gift een bijzondere bestemming wenst te geven, vermeld dit dan bij de overboeking.

Wilt u een gift overmaken? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de kerk NL89RABO0316704326.

Geven aan de diaconie

De diakenen van een gemeente proberen mensen bij te staan wanneer zij sociale zorg nodig hebben. Daarbij kan praktische hulp van gemeenteleden ingeschakeld worden. Deze hulp is zowel voor de eigen gemeenteleden als voor de mensen in de buurt, de wijk en voor de stad. Jaarlijks wordt een lijst opgesteld met doelen waaraan wordt gegeven en incidenteel worden giften gegeven aan (andere) doelen.

Wilt u een gift overmaken? Dan kunt u dat doen door een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaconie NL86SNSB0913882267.

ANBI

Uw giften kunt u mogelijk aftrekken bij uw belastingaangifte omdat de NGK Enschede een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) is. Dat betekent dat iedereen die een bedrag schenkt aan een ANBI-instelling, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de informatie hierover op deze link.

anbi logo blauw