In onze kerkelijke gemeenschap staat centraal dat de bijbel de enige bron en norm voor ons geloof is. Ook hebben we een diep besef dat we van genade mogen leven. Die genade ontvangen wij als een geschenk door ons geloof in Jezus Christus.

Met elkaar vormen we een kerkelijke gemeente. Een gemeente is een klein, plaatselijk onderdeel van een veel groter geheel: de kerk van Christus. De manier waarop wij ons geloof belijden, weerspiegelt onze eigen plaatselijke identiteit binnen deze wereldwijde, christelijke kerk van alle tijden. In alle menselijke verschillen met andere christelijke overtuigingen weten we ons één met hen in de belijdenis van één Vader, Zoon en Heilige Geest. We geloven daarom dat we een van de vele christelijke schakels zijn. Met elkaar zijn we er voor de mensen om ons heen, ook als zij (nog) geen band met Christus hebben.

We beseffen dat we er steeds aan moeten werken om dit waar te maken. Ook christenen hebben gebreken en eigenaardigheden. Daarom zijn we gemeente met vallen en opstaan. En hebben we Gods vergevende liefde steeds weer nodig.

De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) vormen een van de kleinere kerkgenootschappen in ons land. Meer informatie over onze ontstaansgeschiedenis vindt u op www.ngk.nl