U kunt een keer op bezoek komen of gastlid zijn. Wij vinden de mooiste manier om betrokken te raken bij de NGK Enschede echter het lidmaatschap van onze kerk. Onze gemeente heeft op dit moment ongeveer 750 leden. Hieronder leest u wat u als lid van de kerk kunt verwachten en wat wij van leden vragen.

Wat bieden wij onze leden?

 • Wij organiseren kerkdiensten waar Gods grootheid en liefde centraal staan in de liederen, de preek en de gebeden. In en rond de kerkdiensten is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten. Iedereen is hier welkom.
 • Wij zorgen dat het voor iedereen mogelijk is om in een kleinere gemeenschap (wijkbijeenkomsten) mee te draaien. Daar deelt u samen het geloof en leert u wat het betekent Jezus te volgen.
 • Wij geven begeleiding en cursussen die helpen om het christelijk geloof in praktijk te brengen.
 • Wij voelen ons ook betrokken op elkaars wel en wee: we willen niet dat leden tussen de wal en het schip vallen. Daarom geven we waar nodig en mogelijk elkaar aandacht en helpen we elkaar.
 • We stimuleren en helpen leden om vanuit hun passie en talenten een passende en uitdagende taak binnen of buiten de gemeente op te pakken.
 • Wij helpen hen die het geloof verder willen leren kennen met introductiecursussen in het geloof en indien gewenst met persoonlijke begeleiding.
 • Wij bieden toerusting om als Christen je geloof in de praktijk van alle dag handen en voeten te geven. Bijvoorbeeld bij het opvoeden van kinderen of bij rouwverwerking.


Wat verwachten we van leden?

Van volwassen leden verwachten we, dat ze Jezus kennen als hun Heer en Verlosser, hem willen dienen en volgen in heel hun leven. En dat ze samen met de andere leden een gemeenschap willen vormen. Dit verlangen om te groeien in geloof en het versterken van de onderlinge band betekent in de praktijk:

 • Het trouw bezoeken van de wekelijkse kerkdiensten en meedoen met de wijkbijeenkomsten.
 • De bereidheid om talenten en tijd en in te zetten voor de gemeente en voor het zichtbaar maken van de christelijke boodschap in de stad.
 • De bereidheid om de gemeente financieel te steunen.
 • Ook kinderen van volwassen gelovigen zien wij als leden van onze gemeente. Wij voelen ons samen met de ouders voor hen verantwoordelijk. Als deze kinderen volwassen worden dan vragen we hen of ze Jezus willen volgen en lid willen blijven van de gemeente. Bij een positief besluit volgt in een kerkdienst een openbare geloofsbelijdenis.

Lid worden? Neem contact met ons op!