Sinds enkele jaren werken we in onze gemeente met een jaarthema. Daarmee proberen we steeds een bepaald aspect te belichten van leven uit de Bron. Bij leven uit de Bron gaat het om onze betrokkenheid op de Heer (zelf leven uit de Bron), onze betrokkenheid bij elkaar (samen leven uit de Bron) en onze betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving (anderen laten leven uit de Bron).

‘Dien de ander’

Dat is het jaarthema voor het seizoen 2019-20. We hebben hiervoor gekozen als vervolg op het thema waar we het afgelopen seizoen mee zijn bezig geweest, ‘Deel je leven’. Met dit nieuwe thema, ‘Dien de ander’, willen we er graag een diaconaal jaar van maken. Dat betekent dat we er niet alleen over gaan praten, maar vooral ook samen dingen willen gaan doen.
Zo heeft het Diaconaal Platform Enschede op de Startzondag zich gepresenteerd en verteld over zijn activiteiten. In de loop van dit jaar willen we in samenwerking met o.a. dit Diaconaal Platform, maar ook met clubs als Stichting Present Enschede en de natuurwerkgroep A Rocha, een aantal activiteiten aanbieden waarop naar keuze kan worden ingetekend. Daarnaast hopen we u en jou ook te stimuleren om zelf initiatieven te nemen voor allerlei soort diaconale activiteiten.
Er is dus alle ruimte voor eigen creatieve ideeën, ook voor gezamenlijke initiatieven, bijvoorbeeld vanuit de wijkbijeenkomsten. Wie weet welke mooie ideeën er allemaal naar boven borrelen! Schrijf ze op, geef ze door aan de Commissie GemeenteOpbouw, en vooral: doe zelf mee. Samen hopen we er een inspirerend diaconaal jaar van te maken.

Data themazondagen en wijkbijeenkomsten

15 september (startzondag) Dien de ander - 1
6 oktober Dien de ander - 2
3 november Dien de ander - 3
8 december Dien de ander - 4
5 januari Dien de ander - 5
2 februari Dien de ander - 6
1 maart  
5 april Dien de ander - 7
3 mei Dien de ander - 8