Sinds enkele jaren werken we in onze gemeente met een jaarthema. Daarmee proberen we steeds een bepaald aspect te belichten van leven uit de Bron. Bij leven uit de Bron gaat het om onze betrokkenheid op de Heer (zelf leven uit de Bron), onze betrokkenheid bij elkaar (samen leven uit de Bron) en onze betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving (anderen laten leven uit de Bron).

‘Deel je leven’

Zo luidt ons jaarthema dit seizoen. Christenen delen hun leven als het goed is met God, met elkaar en met de samenleving. Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. Je kunt je leven op vele manieren met elkaar delen. Je kunt de maaltijd delen door mensen thuis uit te nodigen, je kunt onderdak geven aan iemand die dat nodig heeft, je kunt geloof, hoop en liefde delen met je buren, je kunt mensen uitnodigen om een keer met je mee naar de kerk te gaan of om aan je kring of wijkbijeenkomst mee te doen. Mogelijkheden te over!

Elke maand zal over een bepaald aspect van dit thema gepreekt worden en is er gelegenheid om daar in de wijkbijeenkomsten met elkaar over door te spreken. Ook zal er dit seizoen weer een gemeentezondag worden georganiseerd. Noteert u de data van de themazondagen, wijkbijeenkomsten en gemeentezondag in uw agenda? Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden meedoen!

Data themazondagen en wijkbijeenkomsten

16 september (startzondag)  Deel je leven - 1
7 oktober  Deel je leven - 2
4 november  Deel je leven - 3
9 december  Deel je leven - 4
6 januari  Deel je leven - 5
3 februari  Deel je leven - 6
3 maart (gemeentezondag)  
7 april Deel je leven - 8
5 mei Deel je leven - 9