Sinds enkele jaren werken we in onze gemeente met een jaarthema. Daarmee proberen we steeds een bepaald aspect te belichten van leven uit de Bron. Bij leven uit de Bron gaat het om onze betrokkenheid op de Heer (zelf leven uit de Bron), onze betrokkenheid bij elkaar (samen leven uit de Bron) en onze betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving (anderen laten leven uit de Bron).

Christus is alles’

Zo luidt ons jaarthema dit seizoen. Dit thema is ontleend aan Kolossenzen 3,11 waar staat dat Christus alles in allen is. Wat dat concreet betekent, daar willen we dit seizoen graag met elkaar over nadenken en doorspreken. En we hopen op deze manier ook samen te groeien in onze relatie met Christus en in onze liefde voor Christus. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat Jezus Christus centraal staat in ons geloof. Hoe zou je anders over een christelijk geloof kunnen spreken? Toch leert de praktijk dat dit niet automatisch ook het geval in de manier waarop christenen hun geloof beleven. Het valt op dat veel christenen gemakkelijker in algemene zin over hun geloof in God spreken dan over wie Jezus Christus voor hen is en wat het voor hen betekent om zijn volgeling te zijn. Het is mooi als we elkaar daar binnen de gemeente bij zouden kunnen helpen. Het jaarthema ‘Christus is alles’ kan daar een hulpmiddel bij zijn. Elke maand zal er aan de hand van een bijbelwoord over dit thema gepreekt worden en is er gelegenheid om daar in de wijkbijeenkomsten met elkaar over door te spreken.

Data themazondagen en wijkbijeenkomsten

17 september (startzondag)  Christus is alles - 1
8 oktober  Christus is alles - 2
5 november Christus is alles - 3
3 december Christus is alles - 4
7 januari Christus is alles - 5
4 februari Christus is alles - 6
4 maart Christus is alles - 7
8 april Christus is alles - 8
6 mei Christus is alles - 9