Sinds enkele jaren werken we in onze gemeente met een jaarthema. Daarmee proberen we steeds een bepaald aspect te belichten van leven uit de Bron. Bij leven uit de Bron gaat het om onze betrokkenheid op de Heer (zelf leven uit de Bron), onze betrokkenheid bij elkaar (samen leven uit de Bron) en onze betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving (anderen laten leven uit de Bron).

‘Kerk in uitvoering’

Voeg jullie bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat jullie ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.

1 Petrus 2: 4-5

Momenteel is onze gemeente twee dominees rijk, maar twee jaar geleden was dit helemaal anders. Herinnert u het zich nog: post-it stickers plakken op gemeenteavonden? We bezonnen ons op de gemeente en haar toekomst. De uitkomst? Een visiedocument met vijf (5!) prachtige verlangens van de gemeente, die de rode draad vormen vanuit het verleden naar de toekomst. Ze luiden:

  • Onze jeugd betrokken houden en verantwoordelijkheid geven
  • Een brede verbondenheid met allen
  • Zichtbaar en relevant zijn voor de wereld
  • Een authentieke maar meer vormvrije geloofsbeleving
  • Verdieping en bezinning

De afgelopen jaren bleven deze vijf verlangens op de achtergrond, maar dit jaar gaan we ermee aan de slag. En daarom luidt het nieuwe jaarthema:

 kerk in uitvoering

Elke maand zal er een themadienst zijn waar één verlangen centraal staat. Op deze manier komt elk verlangen twee keer langs in het hele jaar. Voorafgaande aan de themadienst is er een leesrooster waarmee we ons kunnen voorbereiden op de dienst. En op de themazondag zelf worden natuurlijk weer wijkbijeenkomsten gehouden.

Onbewust zijn we al heel veel met de vijf verlangens bezig, dat gaan we vast ontdekken! Het doel is komend jaar om ons meer bewust te zijn van onze verlangens als gemeente én verder te gaan met het verwezenlijken daarvan.

In het visiedocument staan tal van voorbeelden wat voor activiteiten we kunnen gaan doen per verlangen. Maar heb je nou zelf een leuke idee? Laat van je horen! Dan gaan we samen aan de slag om levende stenen te mogen zijn van onze prachtige gemeente!

Data themazondagen en wijkbijeenkomsten

9 oktober  
6 november  
4 december  
8 januari  
5 februari  
12 maart  
2 april  
7 mei  
4 juni  
2 juli