Sinds enkele jaren werken we in onze gemeente met een jaarthema. Daarmee proberen we steeds een bepaald aspect te belichten van leven uit de Bron. Bij leven uit de Bron gaat het om onze betrokkenheid op de Heer (zelf leven uit de Bron), onze betrokkenheid bij elkaar (samen leven uit de Bron) en onze betrokkenheid bij het werk van de Heer in de samenleving (anderen laten leven uit de Bron).

‘Ontmoeten’

Nu we het grootste gedeelte van de Corona pandemie achter ons hebben, breekt er opnieuw een bijzondere tijd aan. De samenleving start weer op, en daarbij ook het sociale leven: koffie drinken met elkaar, samen sporten, samen naar de kerk en samen zingen. Wat heeft iedereen dat toch gemist, logischerwijs dat het nieuwe jaarthema dan ook is geworden:ontmoeten website

 Hoe zijn we hiertoe gekomen? Wij als CGO denken dat dit één van de grootste gemissen is geweest van het afgelopen jaar, én we denken dat iedereen dit net zo belangrijk vindt als ons. Voor de mens zijn ontmoetingen altijd al belangrijk geweest. Als we de Bijbel openslaan, kunnen we tal van ontmoetingen lezen: Adam die Eva ontmoet in het Paradijs (Genesis 2), Mozes die God ontmoet op de berg Sinaï (Exodus 19), Jozef die een engel van de Heer ontmoet (Mattheüs 1), Maria die Jezus ontmoet na de opstanding (Mattheüs 28), en ga zo maar door.

Elke maand willen we een dienst in teken van het jaarthema Ontmoeten, maar verder hoort bij dit jaarthema vooral heel veel activiteiten! Denk aan sport- en spelactiviteiten voor de kinderen, gezellige avonden voor de tieners, barbecues voor de hele familie en borrelavonden voor de volwassenen. Dit kunnen ontmoetingen in de kerk zijn, maar ook bij mensen thuis of in een park. Tussen kerkgenoten of juist niet. Misschien wel ontmoetingen binnen het gezin. Daarnaast willen we ook ont-moeten, lekker avonden niks meer moeten. Ontmoetingen zijn niet alleen tussen mensen, we hopen dit jaar ook God te ontmoeten. Dit willen we doen door meer verdieping en bezinning in ieders geloof te stimuleren, van jong tot oud!

Wordt jij hier nou enthousiast van? Lijkt het je leuk om één van de bovengenoemde activiteiten te organiseren? Of heb je zelf een leuk idee? Laat je horen!

Data themazondagen en wijkbijeenkomsten

3 oktober  
7 november  
9 januari  
6 februari  
6 maart (gemeentezondag - onder voorbehoud)  
3 april  
15 mei  
12 juni  
3 juli