De wekelijkse kerkdiensten vormen de ontmoeting tussen God en zijn gemeente. Daarom hebben deze diensten een belangrijke plaats in het gemeenteleven. Tijdens de kerkdiensten krijgen we onderwijs uit de Bijbel, bidden en zingen we samen. Zo worden we weer 'gevoed' voor de komende week.

Wij geloven en ervaren dat de kerkdiensten belangrijk zijn voor de opbouw van het geloofsleven. Er zijn twee diensten per zondag. Informatie over de aanvang van de diensten en de voorganger vindt u hier.

Iedereen is welkom in onze kerkdiensten. Kom dus gerust eens langs!