Wij zijn een grote gemeente en vinden betrokkenheid tonen met mensen buiten en binnen onze kerk belangrijk. Dat kan heel praktisch door met iemand naar het ziekenhuis te gaan. Maar ook bidden we met en voor elkaar. Al die inzet is geen doel op zich. Samen hebben we een hoger doel: bouwen aan de Kerk van Christus en het Koninkrijk van God.

De kerkdiensten hebben een centrale plek in onze gemeente. Daarnaast zijn er verschillende commissies actief die zich bezighouden met bijvoorbeeld organisatorische zaken. In de Bijbelkringen en wijkbijeenkomsten wordt aan de hand van de Bijbel gesproken over verschillende thema's. Verder kunt u op deze site lezen over enkele cursussen die wij bieden. Ook u kunt hieraan meedoen.

Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in ons kerkgebouw, de Lasonderkerk. Een prachtig rijksmonument, geopend in december 1927. Meer informatie over deze ontmoetingsplek vindt u hier.