Wij geloven in Jezus Christus en dat Hij Gods Zoon is, de Messias en onze Verlosser. Zijn stem is Gods stem. Zijn liefde is Gods liefde die wij mogen ontvangen. Daarvoor hoeven we niets te presteren, alleen maar in Hem te geloven.

Wij geloven dat Jezus Christus de weg voor ons heeft vrijgemaakt om vervuld te worden met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de Geest van God en Jezus Christus. De Geest wil ons vullen met Gods liefde en de gezindheid van Christus zodat we die liefde in woorden en daden doorgeven aan elkaar en aan de mensen om ons heen.

In onze gemeente staat de Bijbel centraal. De Bijbel is voor ons het Woord van God. Ze is de bron waaruit we troost en kracht putten en tegelijk de norm waaraan we ons leven toetsen. Niet wat wij zelf vinden, denken of voelen is het belangrijkste voor ons, maar wat God te zeggen heeft.